TEKNOFOBİ

Fobi

Fobi, korkunun, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen, bu anlamda kontrolden çıkmış halidir. Fobi kelimesinin, Yunanca Phobos kelimesinden geldiği düşünülürse, fobinin anlamı daha bir netlik kazanır. Phobos, Yunan mitolojisinde dehşet tanrısıdır. Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma davranışında bulunmaya fobi denir. Fobik kişiler belli bir durum, nesne veya aktivite ile karşılaştığında aşırı anksiyete duyar.

Kişiler korkularının saçma olduğunun farkındadır, ancak korkularını mantıksal düşünerek engelleyemezler. Bu korkular fobik kişilerin günlük işlevlerinde bozulmaya neden olur.
Fobiler toplumda sık görülür. Araştırmalarda çoğu toplumlarda yaklaşık %10 oranında fobik olduğu söylenmekle birlikte tahminen bu değer %25 dolayındadır. Araştırmalarda fobi sıklığının beklenenden düşük çıkmasının en önemli nedeni bu kişilerin hastalıklarının farkında olmaması ve tedaviye başvuruların az olmasıdır. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür.

Teknofobi

Bireyin teknolojiyi kullanmayı sevmemesi, güvenmemesi ya da istememesi şeklinde ortaya çıkan bir fobi türüdür. Sanayi Devrimi’nden bu yana varolduğu bilinen bu terim yeni ortaya çıkmamış olmasına karşın yeni teknolojilerle farklı durumlarda ve şekillerde ortaya çıkmaktadır. Teknoloji çağını yaşadığımız bugünlerde, önceden hayal edilen birçok şey Bilim İcadı olarak gerçeğiyle karşımıza çıkmaktadır. Bu hızlı değişim sırasında, bizler zamanın akışı ile ya bu değişimleri kabul edip teknofobiye direnebilir ya da yavaş yavaş teknolojiden korkan bir teknofobik hale gelebiliriz.

Teknostres

Teknofobi ve teknostres bir çok çalışmada birbiri yerine kullanılmış ve temelde bilgisayar başta olmak üzere yeni teknolojileri kullanmak istememe, bundan kaçınmaya dönük davranışlar anlamında ele alınmıştır.

Teknostres adını ilk kez kullanan Charles BROD, tanımını şöyle yapıyor: “yeni teknolojilere uyum sağlayamamaktan doğan, modern bir adaptasyon hastalığıdır”. Belirtileri; sinirlilik, insanlara karşı kaba davranış, sabırsızlık şeklinde görülmektedir.

Teknofobi kavramı da benzer anlamlar içermekle birlikte, teknolojik ve karmaşık cihazlardan özellikle de bilgisayarlardan hoşlanmama ve kullanmaktan kaçında  olarak tanımlanmaktadır.

    Akson Psikoloji Eğitim Yönetim Akademik Danışmanlık bünyesindeki tüm çalışmalarımız, alanlarında yeterlilikleri olan uzman kişiler tarafından yürütülmektedir. Gizlilik, etik ve saygı çalışma prensiplerimizi oluşturmaktadır. Danışana ait tüm bilgiler bilimsel etik ve saygı anlayışı kapsamında gizli tutulmaktadır.