Ülkemizde Eye-tracking sistemini eğitim-öğretim sorunlarını analizde ilk defa Prof. Dr. Servet Bayram kullanmıştır. İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, öğrenme ve nöropsikoloji alanlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde Doktora ve Doktora sonrası çalışmalar yapmış olan Prof. Dr. Servet Bayram, anlamsal ve işlemsel bellek şemaları ve bunların bilişsel-eğitsel karşılıkları üzerine uygulamalı araştırmalar yapmıştır. Eğitim-öğretim kademelerinde karşılaşılan akademik sorunlara otuz yıldır önerdiği çözümler okul başarısını artırmaktadır. Dikkat, algı, odaklanma, anlama düzeyi, okuma, problem çözme ve analiz yeteneği gibi birçok özellik Prof. Dr. Servet Bayram tarafından ölçülmüş (2009-2014 yıllarında kullanılan sisteme ait tanıtım http://www.hci-usabilitylab.com), sistemden kaynaklanan ölçüm hataları incelenmiş ve bunları gidermeye yönelik psikolojik test ve uygulamalarının neler olabileceğini belirlemiştir.

AKSON Danışmanlıkta, dikkat, algı, anlama, öğrenme ve hafıza ölçümleri yapılmakta ve bunlar bilgisayar çalışmalarından daha etkili bir şekilde özel yöntemlerle geliştirilmektedir. Merkezimizde, beynin limbik sistemini uyarmaya yönelik, nörolojik aktivasyonu geliştirici etkinlikler yapılmakta, zeka gelişimi üzerine de çalışılmaktadır. Çocuk, ergen ve gençlerde yaygın olarak gözüken Bilgisayar ve Oyun Bağımlılığının (https://www.aksondanismanlik.com/e-bagimlilik/) nedenleri ve buna yönelik sunduğumuz çözüm ve iyileştirme çalışmaları akademik başarıyı ve ders çalışma verimini artırmaktadır. Her yaş ve meslek grubuna hitap eden eğitim-öğretim çalışmalarımız kişisel performansı artırmakta daha mutlu, başarılı ve sağlıklı bir yaşama kapı açmaktadır.

    Akson Psikoloji Eğitim Yönetim Akademik Danışmanlık bünyesindeki tüm çalışmalarımız, alanlarında yeterlilikleri olan uzman kişiler tarafından yürütülmektedir. Gizlilik, etik ve saygı çalışma prensiplerimizi oluşturmaktadır. Danışana ait tüm bilgiler bilimsel etik ve saygı anlayışı kapsamında gizli tutulmaktadır.