EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Dikkat, Algı, Motivasyon, Hafıza ve Okul Başarısının Geliştirilmesi

Seçici ve odaklanılmış dikkat ile birlikte görsel-işitsel-duygusal hafıza türlerinin geliştirilmesi okullarda akademik başarıyı artırmakta, iş ve yaşam süreçlerinde de üretkenliği sağlamaktadır.

Zekanın Ölçülmesi ve Geliştirilmesi

Geçerlilik ve güvenirliliği olan doğru ölçeklerle uygun koşullarda uzman kişiler tarafından zekanın değişik boyutları ile ölçülmesi ve bu boyutların geliştirilmesi oldukça önemlidir.

İlgi ve Yeteneklerin Tanımlanması, Meslek Seçimi ve Mesleğe Yönlendirme

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi ve onların doğru meslek seçimi ile yaşama yönlendirilmeleri, doğru formatlarda potansiyellerin geliştirilmesinde etkilidir.

Bilgisayar ve Oyun Bağımlılığının Çözümlenmesi

Sosyo-kültürel, ekonomik, duygusal, fizyolojik ve bilişsel gibi birçok açıdan çağımızın önemli sorunlarından biri olarak hızla yaygınlaşmakta olan teknoloji türü bağımlılıkların teknik çalışmalarla hızlı ve etkili bir şekilde düzeltilmesi mümkündür.

Çocuk, Ergen ve Gençlik Psikolojisine Yönelik Ailelere Rehberlik

Ailelere çocuk eğitimi konularında rehberlik etmek onların çocuklarıyla çatışmadan uzak daha sağlıklı iletişim kurmalarında ve iyi birer model olmalarında önemli rol oynamaktadır.

Psikolojik Testler Ölçme ve Değerlendirme

Başta kişilik ve zeka olmak üzere her türlü potansiyelin, ilgi, yetenek, dikkat, algı, iletişim, başarı, motivasyon ve performansın doğru ölçeklerle değerlendirilmesi ve tekniklerle geliştirilmesi mümkündür.

Eğitim ve Yaşam Koçluğu

Yediden yetmişe eğitim ve yaşamın her alanında karşılaşılan sorunlara objektif bakabilme, akılcı yöntemlerle farkındalık oluşturabilme, sorun çözebilme ve öz yeterlilik kazanabilme gibi yaşamsal değerler öğrenilebilir.

Fobi, Teknofobi ve Teknostres

Fobi, korkunun, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen, bu anlamda kontrolden çıkmış halidir. Fobi kelimesinin, Yunanca Phobos kelimesinden geldiği düşünülürse, fobinin anlamı daha bir netlik kazanır.

    Akson Psikoloji Eğitim Yönetim Akademik Danışmanlık bünyesindeki tüm çalışmalarımız, alanlarında yeterlilikleri olan uzman kişiler tarafından yürütülmektedir. Gizlilik, etik ve saygı çalışma prensiplerimizi oluşturmaktadır. Danışana ait tüm bilgiler bilimsel etik ve saygı anlayışı kapsamında gizli tutulmaktadır.