İNTERNET BAĞIMLISI MISINIZ? Hiçbir zaman Nadiren Arada sırada Çoğunlukla Çok sık Devamlı
  Ne sıklılıkla planladığınızdan daha fazla süre internette kalıyorsunuz?
  Ne sıklıkla internette kalmak için günlük ev işlerini ihmal edersiniz?
  Ne sıklıkla arkadaşlarınızla birlikte olmak yerine interneti tercih edersiniz?
  Ne sıklıkla internet kullanan kişilerle yeni ilişkiler kurarsınız?
  Ne sıklıkla bir işe başlamadan önce e-postanızı (e-mail) denetlersiniz?
  Ne sıklıkla okula devamınız internetten dolayı olumsuz etkilenir?
  Herhangi biri internette ne yaptığınızı sorduğunda ne sıklıkla kendinizi savunur ve
ne yaptığınızı gizlersiniz?
  Çevrenizdekiler ne sıklıkla internette harcadığınız zamanın fazlalığından şikayet eder?
  Ne sıklıkla okuldaki ders notlarınız ve ödevleriniz internette kalma sürenizden
olumsuz yönde etkilenir?
  Hayatınız hakkında sizi rahatsız eden düşünceleri dağıtmak için ne sıklıkla internete girersiniz?
  Ne sıklıkla internete girmek için sabırsızlanırsınız?
  Ne sıklıkla Internetsiz hayatın, sıkıcı, boş ve eğlencesiz olacağını düşünürsünüz?
  Biri sizi internetteyken rahatsız ettiğinde ne sıklıkla kırıcı konuşur, bağırır veya
kızgın davranışlar gösterirsiniz?
  Gece geç saatlerde internet kullanmaktan ötürü Ne sıklıkta uykunuz kaçar?
  İnternette olmadığınız zamanlarda ne sıklıkla interneti düşünür veya internete girmeyi hayal edersiniz?
  Kendinizi ne sıklıkla internetteyken "yalnızca birkaç dakika daha" derken bulursunuz?
  Ne sıklıkla internette harcadığınız zamanın miktarını azaltmaya çalışır ve başarısız olursunuz?
  İnternette kaldığınız süreyi ne sıklıkla saklamaya çalışırsınız?
  Ne sıklıkla başkalarıyla dışarı çıkmak yerine internette daha fazla zaman geçirmeyi yeğlersiniz?
  Ne sıklıkla internette olmadığınızda kendinizi çökmüş, aksi veya sinirli hissedip,
internete girince rahatlarsınız?